HAKA Intertrading s.r.o. Puschkinova 1412 95501 Topolcany Tel.: +43 664 736 444 06 E-Mail.: zaunschmiede@gmail.com
Registergericht Amtsgericht Topolcany GF. M.Haider Registernummer: IC 44 241 984 Dic: 2022639135 Dic DPH: SK2022639135

Obmedzené ručenia / Autorské práva

Táto webová stránka bola čo najstarostlivejšie spracovaná, no napriek tomu nemôžeme ručiť za to, že všetky údaje sú správne a úplné.Pokiaľ si všimnete chyby, alebo máte akékoľvek pripomienky, otázky k tejto webovej stránke, obráťte sa prosím na: haka.intertrading@gmail.com alebo vyplňte náš kontaktný formulár.

Autorské práva

Copyright (c) 1999 – 2007 HAKA Intertrading s.r.o. Obsahy tejto webovej stránky sú chránené autorskými právami, všetky práva sú vyhradené.Kopírovanie, reprodukovanie a distribúcia tohto obsahu je v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho súhlasu HAKA Intertrading s.r.o. Zakázané.

Obmedzené ručenia

Napriek starostlivým opatreniam pri zaisťovaní správností a úplností informácií zverejňovaných na tejto webovej stranke pri ich poskytnutí, spoločnosť HAKA Intertrading s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akutuálnosť, správnosť alebo úplnosť zverejnených informácií.

HAKA Intertrading s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za konkrétne, priame a nepriame škody, alebo za škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti nedostupnosťou webovej stránky, stratou údajov alebo ušlými ziskami a ktoré sú spôsobené používaním dokumentov a informácií zverejnených na webovej stránke.

Vyhradzujeme si právo na zmenu informácií na týchto webových stránkach bez predchádzajúceho upozornenia..

Ochrana osobných údajov

“Táto webová stránka využíva Google™ Analytics, nástroj digitálnej analýzy od spoločnosti Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa tzv. “Cookies”, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie, ktoré vygenerujú súbory Cookies o Vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy), budú prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam budú uložené. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, aby mohla pre prevádzkovateľa webovej stránky zostaviť správy o aktivitách webovej stránky a aby mohla poskytovať ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google bude tieto informácie prípadne poskytovať tretím osobám, v prípade, že ak je to predpísané zákonom alebo ak tieto tretie osoby spracovávajú tieto údaje na základe požiadavky spoločnosti Google.

Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP-adresu s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Inštalácii súborov Cookies môžete zabrániť pomocou príslušného nastavenia Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade by ste nemuseli byť schopní v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovávaním údajov získaných z Vášho používania stránky spoločnosťou Google dopredu opísaným spôsobom a za dopredu špecifikovaným účelom. Aplikácia Add-ons pre deaktiváciu pre prehliadače od Google Analytics dáva návštevníkovi webovej stránky viac kontroly nad tým, aké údaje k načítaným webovým stránkam budú zozbierané nástrojom Google Analytics. Ak si neželáte ukladanie Vašich údajov, nainštalujte si prosím nástroj pre deaktiváciu od spoločnosti Google z odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.”

Externé odkazy

Ako je bežné na internete, na tejto webovej stránke nájdete Odkazy (‘Links’), ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú na externé webové stránky. Keďže nemáme vplyv a zodpovednosť na obsah externých webových stránok, nemôžeme prebrať zodpovednosť za obsah webovej stránky, na ktorú je možné sa dostať prostredníctvom takéhoto odkazu. Ubezpečujeme vás však, že v okamihu umiestnenia týchto odkazov neobsahovali dané webové stránky podľa našich vedomostí žiadny ilegálny alebo rasistický obsah.   Značky a ochranné známky Všetky značky a ochranné známky uvedené na týchto internetových stránkach sú výhradne predmetom ustanovení platného zákona o ochranných známkach a prípadne vlastníckeho práva zapísaných vlastníkov.

Ceny Všetky ceny sú denné ceny vrátane DPH, nákladov na dopravu, poistenie a balenie sú myslené len ako orientačné ceny, ktoré sa môžu výrazne líšiť v závislosti od dennej ceny použitých materiálov a neštandardného vyhotovenia od ceny, ktorá bola uvedená v pôvodnej objednávke. Všetky ponuky sa môžu meniť.

Topoľčany v máji 2007